Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

GUS har sammanställt Emåns totalfångst för 2016. Trots svåra förhållanden med lågvatten och högtryck stort sett hela året är det glädjande att det fångades 744 havsöringar och 164 laxar. Det bästa året på många år. Fisken har varit fin vad gäller såväl storlek som kondition./Andreas Elfström ... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/mikaelfrodin.frodinflies/photos/a.1514211075465568.1073741834.1513257418894267/1... ... See MoreSee Less

Fantastic Friday, Patagonia gives away 100% av their sales! What can I say more than buy as much as you can and save as many ecosystems as possible! We have decided to try in a smaller way to contribute. We give away 25% of all sales on the webshop to saving the Em’s sea trout. What ever you buy we give Gustaf Ulfsparres stiftelse 25% and for the buyer who is helping we throw in a small gift. Fly tying or flies of your own choice. Check out the webshop! www.frodinflies.com/layout/list.php?p=2&level=0&id=2 GUS: gustiftelse.se

View on Facebook

De senaste åren har undertecknad ägnat en hel del tid åt att fotodokumentera främst två sträckor i Emån. Två områden med vitt skilda karaktärer. Jugnerområdet med sin stora mångfald i form av småkvillar och forsar i huvudfåran. Emsfors, som för övrigt är ett naturreservat, är mer jämn till sin karaktär men här och var bildas fina breda nackar för den fiskeintresserade.

Dock står vi inför många utmaningar framöver. Ovannämnda områden har bla en omfattande fysisk påverkan i form av rensning sedan över 100 år tillbaka. De stora blocken, som är mycket viktig för den biologiska faunan, ligger antingen i åkanten eller en bit upp på land. Jag är övertygad om att en del av dessa miljöer på sikt kommer restaureras men det komma att kräva mycket tid och pengar.

Avslutar inlägget med ett citat från Kammarkollegiet- ”Emån är ur naturvårdssynpunkt ett av Europas mest värdefulla vattendrag...och är ett område av riksintresse för naturvård samt utpekat som ett sk. Natura 2000 område”./Andreas Elfström
... See MoreSee Less

View on Facebook