Loading...
Hem2016-10-24T10:27:31+00:00

Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

3 weeks ago

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Em
View on Facebook

4 weeks ago

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Em

Uhrkraft!
Behövdes sannerligen för att få bort några tunga fastkilade stockar från flyktvägen vid laxtrappan Karlshammar. Tack Magnus Uhr o Ibbe (blev gus-stödjare på kuppen)! Ni har sannolikt räddat åtskilliga havsöringsliv.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Em

Vår trogne guldstödjare Staffan Östlin från Stockholm betalade in nytt guld under jublileumsdagarna. Stort tack och fler stödjare är naturligtvis alltid varmt välkomna! Kika gärna in på vår webbsida där alla våra stödjare finns; gustiftelse.se/stodjare-2018/Hälsingesonen Anders Elfström blev hjälten när GUS firade sitt 30 års jubileum. Fixade frukostar, luncher, fika och gastronomiska middagar under hela helgen till ett 30-tal deltagare. Självklart fick vi den Ulfsparreska äppelkakan som dessert i går kväll!
Solen strålade och med 22 grader i luften var det fint att vara ute på alla intressanta exkursioner. Inte minst då utflykten till Karlshammar där Jens Nilsson från Emåförbundet berättade hur man tänkt det nya omlöpet och där Södras Mikael Bergqvist visade runt inne i stationen. Mycket lärorikt tyckte inte minst Monica Östlin och Filippa Torstensson från Stockholm.
Vidare var det elfiske samt föredrag med bra drag i av Älvräddarnas Christer Borg samt GUS Mikael Frödin. Själv signerade jag nya Emåboken som GUS säljer och frågan är hur länge den här upplagan varar. I strömmarna hade havsöringsleken påbörjat och nu är det bara att hålla tummarna att Emåns invånare får många goda år framledes.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Brittsommaren till trots, ses nu en begynnande lekaktivitet hos havsöringen i Emån. Fiskarna ser hittills friska och fina ut. Den lilla filmsekvensen är från Fence pool. ... See MoreSee Less

View on Facebook