Loading...
Hem2016-10-24T10:27:31+00:00

Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

Exklusiv utgåva av boken om Emån till GUS 30 årsjubileum
Kommer 100 numrerade bibliofilex av nya boken om Emån som blir på 288 sidor. Helklotsband med folieprägling på rygg och framsida krönt av Gustaf Ulfsparres eget flugmönster Em Silver.
Bibliofilen levereras i kassett (detaljerad spec. nedan för såväl bok som bibliofil). Pris: 985 SEK (+ 39:- frakt). Allt klart till september. De nummer som återstår och är bokningsbara är 73 till 82 samt 88 till 91/100.

Ha en skön sommar!
Pelle Klippinge
070 750 222 7
pelle.klippinge@gmail.com

Format: 170 x 240 mm (Stående)
Omfång: 288 sid
Inlaga: 4+4f på 130gr Munken Amber graphic
Överdrag: 4/0f på 130gr Multi art gloss.
Bokbinderi: Hårdbunden, Rund Rygg, Kapitälband

Bibliofil
Överdrag med helklot + folieprägling på rygg och framsida
+ Klisterettikett och blindprägling RYGG och Framsida av bok (Flugan i 4-färg klistras i blindpräglingen)
Kassett tryckt 4+0f + matt laminering på 400gr C1S
... See MoreSee Less

View on Facebook

Flödet i emån ligger runt 6 kubik f n. Kikade till laxtrappan vid Karlshammar där det ser bra ut för vandringsfisken. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Em
View on Facebook