Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

Fliserydskvillen ... See MoreSee Less

View on Facebook

Lars-Peter Gustafsson(kallad kort och gott LP) är upphovsmannen till flugan Tilda och tillika kassör i GUS, skänker nu 1500 kr till stiftelsen. LP är en härlig fiskeprofil och en av få som lyckats fånga 2 blanklaxar över 20 kg i Sverige. Det många inte känner till om LP är hans stora engagemang för Emåns unika havsöring. På åttiotalet kämpande han bl.a. genom SNF mot de långgående planerna som fanns att bygga vattenkraftverk i Fliseryd. Tack och lov vann man den striden. Idag är Emån skyddad enl. lag mot vidare utbyggnad./Andreas Elfström ... See MoreSee Less

View on Facebook

GUS har idag elfiskat i Fliseryd och Emsfors och det visade sig vara bättre än förväntat. Lokalen vid Emsfors, som åtgärdades förra året, hade nästintill fördubblad täthet av öring. Glädjande var också att det fanns samma mängd av årsyngel i Mejerikvillen som föregående år. Dagens udda fångst var två silverblanka laxsmolt. Dessa vandrar normalt sett ut till havet under april och maj månad./Andreas Elfström ... See MoreSee Less

View on Facebook