Loading...
Hem2016-10-24T10:27:31+00:00

Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

6 days ago

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Em
View on Facebook

Den årligen återkommande biotopvården på Em’s del av Emån genomfördes planenligt under vecka 32. För arbetet var den låga vattenföringen gynnsam, dock har de många soltimmarna i sommar fått ordentlig fart på fotosyntesen i ån och stora arealer var täckta av vass och andra vattenväxter. De fina resultaten vi sett av restaurerade uppväxtområden för yngel har inspirerat till fortsatt arbete med dessa. Därför var Fredrik Lundblad från Naturentreprenad Syd åter på plats med sin specialkonstruerade grävmaskin och sin stora erfarenhet av just sådana här arbeten. Områden som åtgärdats är strömmen mellan Ängarna och Lock pool, övre delen av Mill pool och Island pool. Samtliga av dessa lokalerna var hårt igensatta av bottensediment och växtrötter. Därmed har 100-tals kvadratmeter med potentiella uppväxtlokaler återskapats och många gamla lekområden åter frigjorts (notera video-klippet där grävmaskinen optimerar standzon i Mill pool för uppväxt av öringyngel). Vidare har lekområdena i Fence, Home och Ankarcrona spolats rena med hjälp att vår motordrivna vattenspruta. Fiskeplatserna är också rensade medelst lie och våra fiskegäster ska under hösten kunna föra sina flugor genom poolerna utan större besvär.
Ett stort tack för de ovärderliga insatserna vid biotopvårdsarbetet riktas till Andreas Möller, Peter Lundberg, Stefan Sigfeldt, Viktor Alfredsson, Daniel Persson, Curt-Robert Lindqvist, Vincent Wahlström och Sigge Meurling. /Kent Håkansson
... See MoreSee Less

View on Facebook

Stödjarlistan är uppdaterad och vi vill rikta ett stort tack till följande brons- och guldstödjare:

Emåfiskarnas gille
Peter Nilsson(Mörrum)
Niclas Lindén
... See MoreSee Less

View on Facebook