Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

På måndagen var det dags att starta upp det klassiska vårfisket på Em. Den milda vinterns myckna regnande har fyllt alla sjöar och magasin i avrinningsområdet till brädden och Emåns 3-gradiga vatten dundrar fram i 96 kubik när de första tunga sjunklinorna läggs i Ems pooler. Ganska omgående var det fast fisk både här och där och fina våröringar landades efter spännande kamper i den hårda strömmen. Fiskelyckan fortsatte under hela dagen, och var kanske allra bäst under eftermiddagen, då en försiktig vårvärme kunde anas. Efter avslutat fiske kunde de 15 gästerna summera 70 fiskar i fångstboken - en strålande premiärfångst. Fördelningen var 54 havsöringar och 16 laxar, däribland ett flertal vackra blänkare av bra storlek. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Här en mycket fin film om det viktiga biotopvårdsarbete som utförs på Em årligen.
m.youtube.com/watch?feature=share&v=FjUsiy8X0dc
... See MoreSee Less

View on Facebook

Bra drag i Emån!
Såg starar, tranor o en forsärla.
... See MoreSee Less

View on Facebook