Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

1 day ago

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Em

Gustaf Ulfsparres Stiftelse - River Ems omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag har Anders Eklöv hjälpt GUS och Fliseryd sportfiskeklubb med det årliga elfisket på två lokaler i Emån. Vi konstaterade att det fanns årsungar av öring och lax på bägge lokaler, dock bara någon enstaka ettåring. Lokalen i Emsfors var bättre än den i Fliseryd, vilket förmodligen handlar om tillgången på lekfisk. Glädjande var att årsungarna var i mycket god kondition, vissa mellan 8-9 cm långa. ... See MoreSee Less

View on Facebook

GUS Pelle Klippinge får Smedmanpriset 2019
Smedmanpriset, som är den främsta utmärkelsen till författare och konstnärer inom svenskt sportfiske, delas ut av anrika Dunkrokens Gille till minnet av författaren och konstnären Rolf Smedman.
Smedmanpriset 2019 tilldelas författaren Pelle Klippinge, Påskallavik. I juryns motivering heter det:

”Författaren Pelle Klippinge är sedan decennier en av de främsta författarna i Nordeuropa genom sina skildringar och förklaringar om flugfiskets innebörd alltifrån bevarande av fiskevatten och flugbindning till utövning av flugfiske och hävd av fiskevattnens framtid. Hans engagemang, inte minst för laxfisket, och hans betydelse för Emån som Sveriges internationellt mest kända klenod, är av ovärderlig betydelse.

Pelle Klippinge omsätter sina omfattande och ovärderliga kunskaper och sitt vetande med pedagogikens förfining in i en berättarkonst som skapar insikt, motivation och utveckling hos den stora publik som tar del av hans föredrag och många böcker, samtliga rikt illustrerade med bilder som redan i sig bidrar till flugfiskets upplevelser. Tekniken och vägen till varje flugfiskares ’drömhugg’ stöttas av hans omtanke”.

Pelle Klippinge är född i Halmstad men flyttade på 1970-talet till Påskallavik och blev ostkustbo. Det stora intresset för flugfiske har präglat närmare fem decennier av hans liv, framför allt fiske efter havsöring, lax och öring med hemmavattnet Emån som favorit. I början av 1980-talet var Pelle Klippinge med och grundade Emsfors Sportfiskeklubb med dess en mil långa sträcka i Emån. Med sina gedigna kunskaper och sitt engagemang för fiskevård efterträdde han Rolf Smedman år 1991 som styrelsemedlem i Gustaf Ulfsparres Stiftelse, ett uppdrag som han fortfarande har.
Det är med glädje och stolthet som Dunkrokens Gille delar ut årets Smedmanpris till Pelle Klippinge, säger Helge Jonsson, Gillesmästare i Dunkrokens Gille.
Pelle Klippinge är förlängning av det kulturarv som Rolf Smedman skapade och odlade under sin tid som flugfiskare, författare och konstnär. Med sitt engagemang, sina böcker och föreläsningar är han en försvarare av flugfiskets grunder och bidrar till att många utövare når önskade resultat för sitt intresse.
Portrait: Sebastian Letelier, Chile
www.sebastianletelier.cl
www.facebook.com/sebastian.letelier.39
... See MoreSee Less

View on Facebook