Gustaf Ulfsparre blev en legend under sin levnad vid Emån. Detta framför allt tack vare hans insatser med att förbättra och återskapa havsöringens reproduktionsområden. Strax efter hans bortgång, den 5 augusti 1987, bildades en privat stiftelse till hans minne vars ändamål och strävan är att fortsätta hans livsverk – bevarandet av havsöringen i Emån genom ideellt arbete.

Den vilda havsöringen i Emån är unik inom sin art. Den växer mycket snabbt och har i sportfiskekretsar rönt renommé långt utanför landets gränser. Detta främst beroende på den höga medelvikten samt att flera fantastiska världsrekordsöringar landats på sportfiskeredskap under årens lopp. Det nu gällande rekordet är en havsöring på drygt femton kilo.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar i fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån. Exempel på detta är att förbättra vandringsvägarna, idka biotopvård samt att påverka beslutande myndigheter i aktuella frågor rörande Emån. I dessa avseenden följer stiftelsen i mångt och mycket upp det viktiga arbete som Gustaf och Göran Ulfsparre en gång påbörjade och som skulle komma att betyda så mycket för havsöringen i Emån och Östersjön.

Bland de insatser som GUS initierat och bidragit till i Emån kan nämnas yngelundersökningar, elfisken och framtagande av biotopvårds- och fiskevårdsplaner. Ett par synnerligen viktiga milstolpar i Stiftelsens långsiktiga arbete passerades våren 1999 då det blev klart att bygga vandringsvägar förbi de båda kraftverken vid Finsjö. Vidare utrivningen av dammen vid Emsfors kraftstation 2006. Beslut som är verkliga injektioner både för Emåns havsöring och GUS som sporrar och ger framtidstro.

Inkomsterna till Stiftelsens arbete består av frivilliga stödjarinsatser från enskilda personer, föreningar, företag och näringsliv. För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför alla bidrag till GUS välkomnas. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta på den inslagna linjen och som något av ett motto för GUS vidare arbete kan de ord stå som Göran Ulfsparre, fällde vid ett tillfälle: ”Vi ska se till att det går att fiska havsöring i Emån fram till nästa istid”. Vem ställer inte upp på det?

Stöd bevarandet av havsöringarna i Emån
– Bankgiro
– Swish

STÖD

Facebook feed

Karlshammar idag. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Tack alla ni som stödjer GUS och fiskevården i Emån. Här en uppdaterad stödjarlista för 2020.

Platina
fiskebloggen.com, Mattias Helde, Göteborg

Khuong Lee, Helsingfors

Ems fastighets AB

Guld
Magnus Hedenström, Lidingö

Olof Göransson

Drycker & Sånt i Kalmar

Peter Lundberg, Göteborg

Geir Samuel Goosen, Laksevag Norge

Hans-Erik Hörnfeldt, Sundsvall

Göran Andersson, Kalmar

Anssi Uitti, Helsingfors

Tommi Paananen

Holger Lauth Tyskaland

Familjen Berg Floby (Lars)

Staffan Östlin

Silver
Matti Viitanen, Helsingfors, Finland

Joakim Olsson, Upphärad

Christer Hultqvist, Timrå

Torbjörn Isacsson, Habo

Stefan Larsson, Sjöbo

Roland Macke

Brons
Janne Johansson

Zidi Holster, Hässleholm

John Sättermann
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ännu en mild vinter utan snö och en vår utan nederbörd vilket gav en brant fallande vattenföring. Annars var ju senhösten och vintern regnrik i området, då sjöar och vattenmagasin fick en välbehövlig återhämtning. Fisket startade i tredje veckan av mars i högt vatten och det bjöds ett strålande fiske. Under de tre första aprilveckorna var fisket hyfsat, men utan någon tydlig toppvecka som vi annars ofta upplever när fisken börjar backa mot havet. Kanske har de många växlingarna mellan varmt och kallt väder under våren bidraget till detta. Sista aprilveckan var det trögfiskat med ganska få napp. Vårens fångst hamnade på 426 stycken, vilket är några fler än förra våren. Fördelningen blev 346 havsöring och 77 lax. Dessutom konstaterades fångst av 3 hybrider, vilket är ovanligt i Emån. Särskilt glädjande är att Emån även 2019-20 klarat sig undan de svampsjukdomar som drabbar många andra Östersjöälvar. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Nils Erik Tornqvist, mångårig fiskare vid Emån, gav idag en mycket trevlig gåva till Gus museum. Ett 12,6 fots splitcanespö tillverkat av Hörgård och som han använt flitigt såväl i Emån som Gaula och Finnmark. ... See MoreSee Less

View on Facebook