Rapporter

Emsfors 2019 åtgärdsförslag

”Per Sjöstrands elfiskerapport 2018 (inkl 2000-2017)”

”SVA:s svar ang. döda blänkare vintern 2017”

GUS rapport ”Biotopvård i Krokökvillen 2016”

GUS rapport till Älvräddarna

Åldersanalys av havsöring från Emån 2001-2006

Genetisk studie av öring från Emån

Emåprojektet Högsby kraftverk. Emån. Förslag till utformning av ny fiskväg

Förprojektering Åbyfors kvarn 120330

Åtgärdsplan Kvillen 120330