Stöd

Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS) arbetar med fiskevården i Emån. Vår viktigaste uppgift och målsättning är att verka för bevarandet av havsöringen i Emån. Under de år som gått fram till nu har vi förbättrat vandringsvägar, gjort yngelundersökningar, karterat lekplatser, tagit fram fiskevårdsplaner, löst ut nätfiske, gjort smoltundersökningar och idkat biotopvård för att nämna några exempel.

För att kunna fortsätta detta för Emån så viktiga arbete krävs pengar. Pengar som på sikt ger ökad kunskap och förhoppningsvis öppnar möjligheter till ett allt bättre havsöringsfiske. Vi tror på vår idé och jobbar för detta!


Platina, guld, silver eller brons…

Vi erbjuder alla att stödja GUS arbete. Välj mellan platina, guld, silver eller brons!

Platina – innebär ett stöd på minst 5.000:-.

Guld – 1.000:- eller mer.

Silver – 500:- och

Brons – 100:-

Namnen på alla som på detta sätt stödjer GUS presenteras på hemsidan. HÄR. Vill man vara anonym går detta givetvis utmärkt.

Stödjare 2016
Stödjare 2015


Enkelt att stödja

GUS konton;

Swish: 123-351 50 20

GUS bankgiro: 642-9104

Betalning från utlandet: BIC: SWEDSESS

IBAN: SE54 8000 0833 1100 3890 9636Samtliga konton avser Gustaf Ulfsparres Stiftelse.

OBS! Skriv stöd och namn i info rutan vid betalning.

Vill du veta mer eller fråga om våra fiskevårdsprojekt så ring oss!
Tel: 0709-584819

Stiftelsens konton
Swish: 123-351 50 20
GUS bankgiro: 642-9104
Betalning från utlandet: BIC: SWEDSESS
IBAN: SE54 8000 0833 1100 3890 9636
Samtliga konton avser Gustaf Ulfsparres Stiftelse
Samtliga konton avser Gustaf Ulfsparres Stiftelse.
OBS! Skriv stöd och namn i info rutan vid betalning.