Samlingarna

Samlingarna som GUS har är ett unikt arv avseende sportfiskehistorik. Här finns exempelvis fångstjournaler, flugfiskeredskap, konst, troféer, litteratur, fotoalbum mm. Allt spänner över en lång tidsperiod, från det tidiga 1900-talet och fram till modern tid.

Huvudsakligen är detta ett arv från Gustaf Ulfsparre och Göran Ulfsparre. En stor del av de objekt som ingår i samlingarna är genom åren skänkta av gäster som exempelvis; Anthony Crossley, Walter Barrett, prins Axel och prins Wilhelm, Charles Ritz, Olle Törnblom, Theodor Ankarcrona, Bengt Berg, Svend Saabye, Svend och Jeppe Drews, Knud van Hauen, Rolf Smedman, Lars Edstrand m.fl.

Vi inom GUS bevarar objekten på bästa sätt och försöker också utöka samlingarna. Dessa finns i Stora Åflygelns ovanvåning vid Ems herrgård, och visas efter överenskommelse med GUS.

Arvet efter Gustaf och Göran
-Artikelserie i 4 delar ur FiN 2015-16  001

Arvet efter Gustaf och Göran
-Artikelserie i 4 delar ur FiN 2015-16  002

Arvet efter Gustaf och Göran
-Artikelserie i 4 delar ur FiN 2015-16  003

Arvet efter Gustaf och Göran
-Artikelserie i 4 delar ur FiN 2016-004

Havsöringens skyddsängel FiN 4 2006